Løgn må ikke lønne seg

Denne uken ble det kjent at Mahad Adib Mahamud etter 17 års opphold i Norge står i fare for å miste det norske statsborgerskapet.

Bakgrunnen skal være anonyme tips til UDI om at han løy om sin opprinnelse da han som 14-åring kom til Norge. Mahamud hevdet han kom fra det krigsherjede Somalia, men UDI mener nå at han egentlig kommer fra Djibouti. Følgelig mener UDI at asylsøknaden aldri skulle vært innvilget og at Mahamud aldri skulle fått det norske statsborgerskapet.

Isolert sett er det ikke så vanskelig å forstå at denne saken opprører. Det er heller ikke vanskelig å ha sympati med Mahamud. Han fremstår som en blid og hyggelig kar, som har lært seg godt norsk, er godt integrert, har skaffet seg familie, en god utdannelse og en god jobb. Mao, en ressurs for landet, slik svært mange av flyktninger og asylsøkere er.
Er det dermed meningsløst å jakte på denne typen mennesker, som Venstre-leder Trine Skei Grande sier det?

Det er mange som ser ut til å mene det.
Både bloggere, politikere, jurister, medieaktører og mange blant "folk flest" har latt seg opprøre, og ikke uventet går de i første rekke løs på integreringsminister Sylvi Listhaug.

Det er hun som nå ilegges hovedansvaret for at UDI har startet en angivelig klappjakt på asylsøkere som kan tankes å ha løyet om sin opprinnelse da de kom til landet og leverte asylsøknaden. I fjor, da det kom et stort antall asylsøkere til landet ble det i hu og hast ansatt 200 nye medarbeidere i UDI, slik at de ble i stand til å håndtere tilstrømmingen. Nå er det som kjent langt færre som kommer til Norge for å søke asyl, og i stedet for å si opp de mange UDI-ansatte som av den grunn ikke lenger hadde meningsfulle arbeidsoppgaver beordret Listhaug UDI til å starte granskning av asylsøknader med mulig uriktige opplysninger om nasjonalitet.

UDI har muligheten til å frata statsborgerskapet dersom granskning viser at noen har jukset med asylsøknaden. Ifølge TV2 jobber nå UDI med saker som kan føre til at flere hundre mennesker kan miste statsborgerskapet.  Det kan knappest kalles noe annet enn å håndheve statsborgerloven, eller ivareta en streng men rettferdig innvandringspolitikk. Noe det, i alle fall angivelig, skal være bredt flertall for på det norske storting. Men det er rart, det er svært mange som viker unna når det blir klart at loven kan ha tøffe, ( kanskje sogar urimelige) følger.

Mange tar nå til orde for å endre på lovverket, slik at UDI ikke lenger skal ha muligheten til å frata statsborgerskapet til noen. Det kan være grunn til å minne om at lovverket ble innført for mange år siden, og at selv SV har åtte års regjeringsfartstid der dette lovverket har vært gjeldende.
Men selvsagt, et lovverk bør ikke være hugget i stein. Tidene endres, og lovene både må og skal endres med dem. Ivaretakelse av rettsvernet er selvsagt viktig. Å frata noen ens statsborgerskap er en svært dramatisk avgjørelse, som får voldsomme følger for den går ut over.

Likevel, vi kan ikke se bort fra årsaken til at UDI vil gå til det skrittet.
Det er fordi de mener at den det måtte gjelde har løyet om sin opprinnelse eller har gitt andre feilaktige opplysninger. Vedkommende skulle, om denne hadde vært ærlig, ikke fått innvilget asylsøknaden, ikke fått oppholdstillatelse i landet eller fått norsk statsborgerskap. De som måtte mene at det å lyve her ikke skal ha noen konsekvens, må aldri finne på å mene at de vil ha en rettferdig innvandringspolitikk. Det er faktisk så enkelt, at for hver eneste som måtte lure seg til oppholdstillatelse og eventuelt statsborgerskap, blir det plass til en mindre som faktisk oppfyller kravene og som virkelig trenger beskyttelsen opphold i Norge gir.

Når Skei Grande ( og det ser ut til å være mange med henne) mener man ikke skal jakte på mennesker som Mahamud, så må hun ha noen videre tanker om dette tema.
Mener hun det er greit om asylsøkere lyver om sin opprinnelse? Mener hun at dette ikke skal få noen følger?
Eller hvor mange år må man ha klart å lure norske myndigheter før hun mener det ikke skal få noen konsekvens om man blir avslørt? Eller kommer det an på om man er såkalt godt integrert, har lært seg norsk, tatt utdannelse, fått seg jobb? Og i tilfelle, er det noen spesielle utdannelser eller jobber hun mener må telle mer enn andre? Mahamud er bioingeniør. Hva om han hadde vært trikkefører, butikkansatt eller en av dem som nå har mistet jobben i oljebransjen? Eller for den saks skyld en arbeidsledig småkriminell. Hva om han bare hadde vært her i 3 år, eller 7, eller 12 år? Hvor bør grensen gå? Skei Grande MÅ mene konkret om dette,

Mahamuds rettsvern er ikke ivaretatt, mener SVs stortingsrepresentant Karin Andersen, en av dem som støtter en lovendring som gjør at UDI ikke lenger skal kunne frata statsborgerskap. Hun mener dette eventuelt kun kan skje etter en domstolsbehandling.
Greit nok, jeg er helt for at alle skal ha et godt rettsvern og det et godt mulig at loven bør endres.
Men, det er altså ikke sånn at UDI kan frata noen statsborgerskapet uten beviser, og den som rammes av dette kan allerede med dagens lovverk ta saken videre til Utlendingsnemnda og domstolene.  De er altså ikke rettsløse slik Skei Grande, Andersen m.fl ser ut til å mene.

Norge har forpliktelser når det gjelder å ta imot og beskytte folk som står i fare for å bli drept torturert eller forfulgt i sine hjemland,
Dette er noe jeg fullt ut støtter.
Men, det betyr også at det må aksepteres at noen ikke får innvilget sine asylsøknader. Det betyr også, vel og merke om vi virkelig skal ha en rettferdig innvandringspolitikk, at det å gi uriktige opplysninger ved søknaden må få konsekvenser. Selv om dette skulle bli avslørt mange år senere. Og dessverre det at man er godt integrert, har fått seg utdannelse og jobb kan ikke være av avgjørende betydning når man skal vurdere om noen skal miste statsborgerskapet. Det burde kanskje vært det, men det er nok en annen debatt.
Det kan heller ikke være slik at det gjelder noe for de som lykkes med å få sine saker frem i media behandles annerledes enn andre.

Til slutt, jeg håper denne saken får en minnelig løsning.
Djiboutis myndigheter for at Mahamud kommer derfra, og ingen er tjent med at han blir gående som statsløs.
Trolig ender den i retten, og da vil det vise seg hva bevisene til UDI er verd. Mahamud insisterer på at han virkelig er fra Somalia og hevder han kan dokumentere det. En runde i retten vil vise hvem av partene som har rett.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Jan Roar Hatlem

Jan Roar Hatlem

46, Flora

Mann som venter på midtlivskrisen. Interessert i mangt og mye, meninger om mangt og mye, og sikkert langt ute på viddene i mange tilfeller. Greit det, jeg våger å stå for mine meninger, og evner å beklage/korrigere om jeg ser at her tok jeg ***meg feil.

Kategorier

Arkiv

hits