Er du virkelig flau Siv Jensen?

Hun hevder å være flau over sin egen gullpensjon, finansminister og Frp-leder Siv Jensen.

Dette skal hun ha sagt i et nylig intervju med Dagbladet.
Finansministeren forklarer der at folk flest må regne med en dårligere pensjon i fremtiden. Det vil si, det gjelder ikke for politikere som for lengst har sikret seg den såkalte gullpensjonen.
Tidligere var nok med 12 år, eller tre perioder,  på stortinget for å opparbeide seg fulle pensjonsrettigheter. Dvs 66% av lønnen. For regjeringsmedlemmer holdt det med bare seks år før man var sikret 66% av lønnen i pensjon.
Dette ble det strammet inn på i 2012, men det kan knappest sies å ha vært glødende entusiasme for dette på tinget.

For det hele tok nemlig sin tid.

I 2009 klarte de å enes om en intensjon om at : jo, ja, vi må kanskje gjøre noe med våre egne gullpensjoner, siden velgerne må finne seg i langt lavere pensjon i fremtiden.
Først i 2011 kom det et konkret forslag om en nedjustering av ordningene. Men de hadde ikke nevneverdig store problemer med å la ordningen først gjelde fra 2012, og ikke fra 2009 som den opprinnelige intensjonen var. De gjemte seg elegant bak at loven ikke kunne ha tilbakevirkende kraft, noe som ville vært i strid med grunnloven.

Frp, eller Siv Jensen, ivret på ingen måte etter fortgang i nedjusteringsprosessen. Det var ingen iver i de andre partiene heller. Unntaket var SV, som lenge har ment et pensjonsordningene for stortingspolitikere har vært urimelig gode

Siden loven ikke ble gjeldende før i 2012, og ikke fra 2009 som altså var den (angivelig) opprinnelige intensjon fikk flere politikere nyte godt av gullpensjonen.

I følge Dagens Næringsliv kunne syv av de daværende statsråder få opptil 280 000 mer i årlig pensjon enn hva som var forutsatt, mens hele 97 stortingsrepresentanter kunne få opptil 70 000 kroner mer enn forutsatt. Slett ikke dårlig betalt for å forsinke prosessen.

Med til historien hører det at stortinget på ingen måte gav opp alle goder. .
Da passet nemlig på å fremdeles ha en egen pensjonslov, langt bedre enn for folk flest. 
 
For mens en vanlig arbeidstaker maksimalt kan få en innskuddssats på fem prosent på lønn inntil 511.000 kroner og åtte prosent på lønn over, får stortingsrepresentantene et innskudd på 6,03 prosent inntil 600.000 kroner i lønn, og hele 24,13 prosent på lønnen over.
Dette vil ifølge beregninger fra Storebrand gi politikerne en pensjon som er nesten dobbelt så stor som pensjonen til en person med de høyest tillatte innskuddssatsene i privat sektor, vel og merke om personene jobber like lenge med samme lønn.

Svært mange av oss får bare de laveste satsene som er på bare 2%, og forskjellene blir følgelig langt større.

Frp eller Siv Jensen, har ikke vært villig til å bruke noen av mulighetene til å nedjustere de gullkantede ordningene.
 
Ikke stemte de for da SV allerede i 2000 foreslo å gå gjennom stortingspensjonene for å få ned på et mer folkelig nivå, ikke stemte de for da samme parti foreslo at den nye ordningen stortinget ble enig om i 2011 skulle ha tilbakevirkende kraft og gjelde fra 2009, ikke ivret de på for en fortgang i intensjonen om en nedjustering stortinget ble enig om i 2009, og ikke stemte de mot de gode innskuddssatsene stortinget bevilget seg selv da de omsider ble enig om en avvikling av de tidligere ekstremt gode ordningene, 

Beklager Siv Jensen, men jeg tror det er svært få som tror deg når du hevder å være flau.
Jeg gjør det i alle fall ikke, 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Jan Roar Hatlem

Jan Roar Hatlem

46, Flora

Mann som venter på midtlivskrisen. Interessert i mangt og mye, meninger om mangt og mye, og sikkert langt ute på viddene i mange tilfeller. Greit det, jeg våger å stå for mine meninger, og evner å beklage/korrigere om jeg ser at her tok jeg ***meg feil.

Kategorier

Arkiv

hits