SSB-sjefen må gå

Mandag denne uken ble det kjent at Forskningsleder Erling Holmøy blir omplassert, og ikke lenger får drive med forskning i Statistisk Sentralbyrå (SSB). Holmøy sier han er sint og lei seg, og opplever det som at han har mistet jobben. Han legger heller ikke skjul på at deler av ledelsen er skeptisk og kritisk til hans analyser, mellom de er SSB-sjef Christine Meyer.

Holmøy har gjort seg kjent og bemerket gjennom å ha deltatt i bla Perspektivmeldingen 2017 og Brockmann II-utvalget, som utredet konsekvenser av høy innvandring til Norge. Så sent som i september la Holmøy frem tall som viser at innvandringen til Norge i 2025 vil koste hver skattebetaler 10000 kroner ekstra.

Holmøy, som har arbeidet mange år i SSB, har opp gjennom disse årene mange ganger fått beskjed fra både ledelse og eksterne oppdragsgivere om at han har gjort en god innsats på prosjekter som SSB har villet han skulle jobbe med.
Men nå får han altså ikke lenger sysle med forskningsoppgaver. Begrunnelsen er oppgitt til å være at han ikke har publisert på nivå 2, noe som er i de høyest rangerte tidsskriftene. Kravet har aldri vært gjeldende før, det ble innført fra september og gitt tilbakevirkende kraft.
Med til historien hører det at det ikke bare er Holmøy som blir forflyttet, det er totalt 25 forskere som blir omplassert til statistikkavdelingen.

Holmøy har altså lagt frem forskningsresultat som i manges øyne er kontroversielle.

Under et intervju i Dagsavisen høsten 2015 fikk SSB-sjef Christine Meyer spørsmål om det var noe hun var villig til å gå i demonstrasjonstog for.
Hennes svar var: ? Å sikre at vi fortsatt har innvandring til Norge. At vi virkelig trår til og avhjelper flyktningsituasjonen i Europa. Jeg synes det er grusomt med politikere som advarer kommuner mot å bosette mennesker i ekstrem nød.

Under et frokostseminar arrangert av DN Live i mars, karakteriserte Meyer innvandringsregnskapet som et "sårt punkt", og at hun tviler på at SSB ville sagt ja til å utarbeide regnskapet om oppdraget hadde kommet da.  

I fjor ba Fremskrittspartiet SSB om å utarbeide en ny statistikk om innvandrere og kriminalitet, basert på fødeland.
Meyer avslo forespørselen, og begrunnet avslaget med ressurssituasjonen i byrået, men understreket riktignok at byrået ikke hadde noen motforestillinger mot å gjøre en slik analyse. 
Det har senere blitt kjent at SSB i løpet av 2017 skal utarbeide to rapporter for Justisdepartementet, «Kriminalitet blant innvandrere i Norge» og «Botid og kriminalitet blant innvandrere i Norge».

Jeg vil gjerne understreke at dette innlegget ikke er noe innspill hverken for eller mot innvandring til Norge.
Men innvandring er noe som påvirker landet, på godt og vondt. Om innvandringen om noen få år vil medføre en ekstra skattekostnad på 10000 kroner pr skatteyter, så er dette noe folket må kunne forlange å få vite. Man trenger ikke være hverken for eller mot innvandring, nøytrale og mest mulig korrekte tall om hvordan innvandringen påvirker samfunnsøkonomien er uansett svært viktige.

SSB er verktøyet vi har for å kunne utarbeide så omfattende rapporter og statistikk.

Når byråets leder er mot å forske på og legge frem rapporter om tema hun ikke liker, eller opplever som "såre", så kan hun umulig ha den nødvendige tilliten. Når de attpåtil sørger for å fjerne den fremste eksperten på dette området, så skades selvsagt tilliten til SSB generelt, og dette topplederens ansvar.

Da må konklusjonen være grei.

Meyer må gå.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Jan Roar Hatlem

Jan Roar Hatlem

46, Flora

Mann som venter på midtlivskrisen. Interessert i mangt og mye, meninger om mangt og mye, og sikkert langt ute på viddene i mange tilfeller. Fotball- og bokseentusiast, mine lag er Liverpool, Florø Fotball, Barcelona og Viking.

Kategorier

Arkiv

hits